Comarca del Berguedà

Berguedà


El Berguedà


El Berguedà és una comarca que forma part de Catalunya. Determinada per l’alta vall del Llobregat i encerclada per les comarques de la Cerdanya al nord, el Ripollès al nord-est i est, Osona a l’est i sud-est, el Bages al sud, el Solsonès al sud-oest i oest i l’Alt Urgell al nord-oest.

Podem diferenciar dos zones dins del Berguedà: l’Alt Berguedà i el Baix Berguedà.

  • Al nord hi ha l’Alt Berguedà. És molt muntanyós i comprèn la vall del curs alt del Llobregat i la del Bastareny, afluent del Llobregat.
  • Al sud, el Baix Berguedà, que és una gran plana ondulada. Berga, la capital del Berguedà, està situada just en el punt en que es toquen les dues subcomarques.

Sempre hi ha hagut relació i lligams entre l’evolució de la població de la comarca amb l’evolució de l’activitat econòmica. Com a dada, podem afirmar que Berga és l’únic municipi on l’auge de població es produeix cada any ja que la població es concentra en pocs punts. Aquesta concentració causa forts contrastos de densitat de població entre els municipis ja que mentre n’hi ha amb més de 600 h/ km, en altres el poblament estès assoleix el 100% del territori del municipi.

Descobreix els Pirineus

Què més podeu visitar amb Discover Pyrenees?