Joc de tirar les llaunes

Parc Activitats Cerdanya


Joc de tirar les llaunes

Damunt d’una taula hi haurà col·locades 10 llaunes (4 llaunes a la base, 3 llaunes a la 1ª fila, 2 llaunes a la 2ª fila i 1 llauna al cim de la piràmide). L’activitat  consisteix en tombar el màxim número de llaunes possible. L’objecte amb el que llançarem són uns petits saquets de roba per tal de no malmetre les llaunes amb l’impacte.

Com jugar:

Cada jugador llençarà tres cops (és a dir, 3 saquets) contra les llaunes. Després es tornaran a muntar i podrà llençar el següent jugador. Hi han dos distàncies de llançament per nens i adults. Per considerar que una llauna esta tombada no fa falta que hagi caigut al terra, simplement que no estigui en posició dempeus. Pot ser que estigui tombada però al damunt de la taula.

Normes d’ús i seguretat:
– No hi pot haver ningú davant la línia de llançament. Tots els jugadors esperen el seu torn darrera del participant que està tirant.
– No es pot molestar al llançador.
– No llançar el saquet en contra de ningú.
– Cada partida consta del llançament de únicament 3 saquets.
– Deixar el material ben recollit al final: llaunes muntades damunt la taula i saquets dins de la cistella.

Puntuació

  • Es faran 3 partides (és a dir, 3 partides de 3 llançaments cada partida).
  • Per cada partida sumareu els següents punts:
  • Tombar totes les llaunes d’un sol cop: 15 punts
  • Tombar totes les llaunes en dos cops: 12 punts
  • Tombar totes les llaunes en tres llançaments: 9 punts
  • Si queda alguna llauna després dels 3 llançaments: 7 punts