Les Bitlles Catalanes

Parc Activitats Cerdanya


Les Bitlles Catalanes

Les Bitlles és un joc tradicional català que consisteix en tirar un conjunt de 6 bitlles al terra mitjançant 3 bitllots (bitlles petites). L’objectiu principal és tombar a terra 5 de les 6 bitlles, és a dir, sempre hem d’intentar deixar-ne una de plantada, ja que és la manera d’aconseguir més puntuació.

Com jugar:

Cada jugador, ja sigui home, dona o nen, tirarà d’una distancia diferent. Per cada tirada es pot llençar fins a un màxim de 3 bitllots (però no és necessari tirar-los els 3, ja que si amb el primer bitllot ja fas bitlla -tombes 5 bitlles- doncs no fa falta continuar ja que has aconseguit la màxima puntuació).

Normes d’ús i seguretat:
– Les bitlles es col·locaran en dos fileres paral·leles de 3 bitlles (3 i 3). La distancia de separació entre les bitlles ha de ser de màxim l’amplada d’un bitllot.
– No hi pot haver ningú davant la línia de llançament. Tots els jugadors esperen el seu torn darrera del participant que està tirant.
– No es pot molestar al llançador.
– No llançar les bitlles contra ningú, poden fer molt mal.
– Després de cada tirada hem de plantar les bitlles correctament (és important ser escrupolosos a l’hora de fer-ho).
– Deixar el material ben recollit al final: les bitlles ben plantades al seu lloc i els bitllots dins de la cistella.

Puntuació

  • Es faran 3 tirades per cada jugador (és a dir, 3 partides de 3 llançaments cada partida).
  • Per cada tirada/partida sumareu els següents punts:
  • Si no tombeu cap bitlla:  0 punts
  • Si tombeu 1 bitlla:  1 punt
  • Si tombeu 2 bitlles:  2 punts
  • Si tombeu 3 bitlles:  3 punts
  • Si tombeu 4 bitlles:  4 punts
  • Si tombeu 5 bitlles:  10 punts (heu fet BITLLA)
  • Si tombeu 6 bitlles:  6 punts (heu fet LLENYA)

Descubreix els Pirineus

Què més podeu fer amb Discover Pyrenees?